Enquesta sobre Barreres a la Internacionalització

Creus que la teva empresa està preparada per sortir a vendre a l’estranger?

Quan t’has volgut internacionalitzar, el teu equip i col·laboradors estaven preparats?

Has tingut dificultats per trobar personal necessari per internacionalitzar-te?

La teva plantilla parla els idiomes necessaris per sortir a l’exterior?

Finances la teva internacionalització principalment amb recursos propis?

Si utilitzes finançament addicional, utilitzes sistemes alternatius a la banca per finançar els teus projectes d’internacionalització?


Et resulta difícil trobar informació organitzada i sintètica sobre mercats internacionals i oportunitats de negoci?

Creus que hi ha un pla de l’Administració per ajudar a la internacionalització empresarial?

Coneixes els diferents serveis de suport a la internacionalització que ofereixen les Administracions públiques i les entitats i associacions empresarials de suport?

Les diferents entitats i associacions de suport a la internacionalització ofereixen serveis complementaris i ben organitzats entre ells?

Consideres que hi han prou ajudes econòmiques a la internacionalització empresarial?

Les Administracions catalana i espanyola et donen un suport efectiu als mercats de destinació?


Detectes una major dificultat d’accés a certs mercats internacionals per un increment de polítiques proteccionistes?

T’ha afectat l’increment dels aranzels i requeriments tècnics al món als darrers anys?

Et trobes amb dificultats per obtenir visats de negoci a certs països?

Penses que tenir 2 passaports, com tenen el altres països, podria facilitar la teva activitat a l’exterior?

En el cas de col·laboradors estrangers, t´has trobat en que les ambaixades espanyoles han denegat visats per raons poc clares?

Et preocupa el nivell de responsabilitat legal de les Cartes d'invitació per clients que has de signar?

A la teva empresa li resulta fàcil realitzar els tràmits de mobilitat de treballadors amb les diverses Administracions?

Opines que és fàcil obtenir permisos de treball per estrangers residents a Catalunya (NIE)?

T’és fàcil obtenir permisos de treball de curta durada dins de la UE?

Són àgils les Duanes i Serveis d’Inspecció en Frontera?

Els instruments públics de finançament com ara el que ofereixen COFIDES, CESCE o l’ICF et resulten àgils i adequats per a les necessitats de la teva empresa?

Tens problemes per obtenir finançament per mercats estratègics amb risc?

Consideres que el finançament públic hauria d’incrementar-se en èpoques de crisi econòmica i disminuir en èpoques de bonança econòmica (ser contra-cíclic)?

Trobes que la normativa espanyola en fiscalitat internacional és clara?

Opines que és un problema no poder deduir les pèrdues dels teus establiments permanents a l’exterior?

És difícil obtenir informació fiscal de tots els països on operes?

Penses que el corredor mediterrani podria millorar la teva competitivitat?

Creus necessari millorar les infraestructures viàries?

Catalunya necessita més enllaços marítims cap a Àsia?

Barcelona necessita més enllaços aeris intercontinentals?

Camp obert de suggeriments i opinió