IMPACTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS (copia)

Nombre d’ocupats: (copia)

Demarcació


A.1 Reducció de vendes/Anul•lació de reserves: (copia)

A.5 Tensions de tresoreria: (copia)

A.6 Augment de baixes laborals: (copia)

A.4 Quin són els problemes més greus que té el seu negoci en l’actualitat?


B.1 Ha fet ús de les següents mesures?

NoNs/Nc
Cessament d’activitat (atur de l’autònom)
Ajut de la Generalitat (convocatòria mes d’abril)
Moratòria/Ajornament de l’IVA i de l’IRPF
Moratòria/Ajornament de les cotitzacions a la Seguretat Social
Línia de crèdit avalada per l’Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Línia de crèdit avalada per l’Institut de Català de Finances (ICF)
Ajuts directes municipals (per exemple, lliurament de diners a fons perdut)
Ajuts/Moratòria al pagament de lloguers
Moratòria en el pagament d’hipoteques
Ajuts al pagament de microcrèdits
Suspensió de pagament de llum, gas o aigua durant estat d’alarma
Canvi de potència elèctrica
Rebaixa del 50% en el cànon de l’aigua
Rescat de plans de pensions
Altres

B.2 Quina valoració fa de les mesures anteriors? (encara que no les hagi fet servir)

1 Molt dolenta2 Dolenta3 Ni bona ni dolenta4 Bona5 Molt Bona
Cessament d’activitat (atur de l’autònom)
Ajut de la Generalitat (convocatòria mes d’abril)
Moratòria/Ajornament de l’IVA i de l’IRPF
Moratòria/Ajornament de les cotitzacions a la Seguretat Social
Línia de crèdit avalada per l’Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Línia de crèdit avalada per l’Institut de Català de Finances (ICF)
Ajuts directes municipals (per exemple, lliurament de diners a fons perdut)
Ajuts/Moratòria al pagament de lloguers
Moratòria en el pagament d’hipoteques
Ajuts al pagament de microcrèdits
Suspensió de pagament de llum, gas o aigua durant estat d’alarma
Canvi de potència elèctrica
Rebaixa del 50% en el cànon de l’aigua
Rescat de plans de pensions

B.3 Creu que, en línies generals, les administracions públiques han posat en marxa mesures suficients? (valoració d’1, gens d'acord a 5, molt d'acord)

B.4 Què mancaria?


C.1 Quin aspecte o aspectes de l'actual situació creu que dificultarà més la viabilitat del seu negoci en els propers mesos?

C.2 Quin cost li ha suposat la incorporació de mesures de prevenció contra la Covid-19 per a poder tornar a desenvolupar l'activitat (EPI, pantalles i mampares, líquids, termòmetres, testos, software, tauletes, ...) ? (en euros)

C.3 Si disposa de treballadors, s’ha plantejat la possibilitat de fer un ajustament de plantilla amb caràcter permanent?

C.4 Atesa la situació actual i prevista, s’ha plantejat tancar definitivament el seu negoci/empresa?