IMPACTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS (copia)

Sector d’activitat: (copia)

Nombre d’ocupats: (copia)

Demarcació (copia)


A.1 Quina modalitat tenen pensat plantejar a les persones treballadores ?

A.2 En relació a l’horari de les persones treballadores

A.3 Respecte a la implantació del teletreball, considera que suposarà una despesa addicional per a la seva empresa ?

A.4 Quines despeses considera que poden ser d’importància per a la seva empresa ?

A.5 Quins seran els beneficis principals de la implantació d’un sistema de teletreball ?

A.6 Considera que el teletreball reduirà el presencialisme i els temps improductius ?

A.7 Pel que fa a les retribucions salarials