QÜESTIONARI DE DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

Edat *

Nivell d'estudis realitzats *

Departament o àrea de treball *

Quant de temps fa que treballes en aquesta empresa? *


Coneixes les funcions i responsabilitats del teu lloc de treball? *

Trobes dificultats o carències en el desenvolupament de les teves tasques? *

Creus que amb la realització d'accions formatives pots millorar en el desenvolupament de les tasques del teu lloc de treball? *

En el darrer any, has realitzat algun curs de formació? *

Especifiqueu de quin tipus

Des del teu punt de vista, quines són les competències i els coneixements necessaris per al teu lloc de treball? *

No és importantPoc importantBastant importantMolt important
Coneixements tècnics
Coneixements d'ofimàtica
Coneixements d'idiomes
Competències comunicatives
Competències organitzatives
Competències per a treballar en equip
Altres, especificar quines

Quina motivació tens per formar-te? *

Altres, especifiqueu els motius

Quines àrees de coneixement concretes creus que et podria interessar millorar? *

De les àrees identificades a la pregunta anterior, concreta les accions formatives en què podries estar interessat/da.

Quines habilitats o competències concretes creus que et podria interessar millorar?

Altres, especifiqueu

Quin nivell d'ofimàtica estaries interessat/da en millorar o iniciar, si es programés una acció formativa en la teva empresa?

Nivell bàsicNivell IntermediNivell avançat
Fulls de càlcul (per exemple, Excel)
Processadors de textos (per exemple,Word)
Bases de dades (per exemple, Acces)
Presentacions (per exemple,PowerPoint)
Correu electrònic (per exemple,Outlook, Gmail o Webmail)
Eines de recerca per Internet (per exemple,Google)
Eines per a difondre i compartir informació (per exemple, Google Drive o Dropbox)
Xarxes socials per a ús professional (per exemple,Twitter, Linkedin, Facebook o Instagram)
Altres, especificar

Quin nivell d'idiomes estaries interessat/da en millorar o iniciar, si es programés una acció formativa en la teva empresa?

Nivell bàsicNivell Intermedi BaixNivell Intermedi AltNivell Avançat
Anglès
Francès
Alemany
Castellà
Catalán
Altres, especifiqueu

De forma genèrica, quina és la metodologia d'impartició que consideres més adecuada? *

Quin seria, per a tu, l'horari preferit per a realitzar formació *

Altres, especificar

Creus que la formació hauria de realitzar-se dins de la jornada laboral? *

Altres, especificar

Creus que l'empresa té un pla de formació d'acord amb les necessitats formatives i la realitat de la plantilla? *


Amplia la informació general i afegeix els comentaris que creguis adients