QÜESTIONARI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TELETREBALL

Nom de l'empresa

Nom i cognoms

Lloc de treball

Sector de l'empresa


L’empresa t’ha facilitat ordinador/portàtil per a treballar des de casa?

Disposes dels programes informàtics necessaris per a poder treballar correctament?

Tens una bona connexió a internet que et permeti navegar i connectar-te a arxius i programes sense problemes?

Tens accés a la informació necessària per a fer les teves tasques de manera òptima?

L'empresa té habilitat un espai al núvol al qual pots accedir per emmagatzemar i compartir arxius?

Pots fer servir sistemes de treball col·laboratiu en línia que hagi implementat l'empresa? (sistema de videoconferències, xat, etc.)

Disposes del material necessari per a poder treballar: impressora, escàner, paper, telèfon, etc.?


Disposes d’un lloc de treball fix amb taula i cadira, preferentment aïllat, per dur a terme el teletreball?

Disposes d’una taula o superfície de mesures raonables que et permeti situar els elements de treball?

L'espai de treball disposa de finestres perquè pugui entrar la llum natural?

L'espai de treball et permet disposar d'un ambient tèrmic confortable?


El teletreball et permet seguir en contacte amb l'equip de treball i/o clients de la mateixa manera que si estiguessis a l'oficina?

Tens opció de realitzar reunions per videoconferència amb l'equip i/o amb clients?

Mantens reunions periòdiques de seguiment de les tasques amb companys d'àrea/departament i el teu superior directe?

Disposes d’un registre on detallar les tasques que realitzes?

Treballes amb algun sistema d’objectius setmanals o quinzenals?

Teniu dissenyada alguna metodologia de treball a distància?

Creus que seria interessant una formació en gestió del temps i productivitat personal?


Consideres que és aplicable la modalitat de teletreball al teu lloc de treball?

En cas afirmatiu, t'agradaria treballar en remot un percentatge de la teva jornada laboral?

Prefereixes 1 o 2 dies a la setmana de teletreball i la resta presencial?

Creus que l'empresa està preparada tècnicament per a treballar en remot?

Consideres que l’empresa ha d’assumir una part de la despesa (ordinador, internet, mòbil, etc.)

Indica el que consideris oportú sobre els avantatges i inconvenients de treballar en remot.