Valoració Pressupostos Serveis PIMEC

Edat

Sexe

Càrrec / Categoria Professional *

Càrrec / Àrea Funcional *

Temàtiques que t'interessen


Amabilitat / correcció / voluntat de servei en l’atenció *

Rapidesa en la resposta *

Satisfacció de la informació rebuda *


Motius pels quals ha descartat el pressupost de servei *

En cas de contractar el servei amb un altre proveïdor, quins han estat els motius per no escollir PIMEC

Comentaris: