PIMEC MICRO PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

PIMEC és un agent social més representatiu a Catalunya, que participa en més de 300 taules i comissions de treball amb les administracions públiques i els altres agents socials més representatius, a més d’opinar de manera regular sobre  iniciatives legislatives i polítiques públiques i fer propostes per defensar i representar els interessos de les pimes i autònoms, i impulsar la seva competitivitat. Aquesta tasca es desenvolupa tant a Catalunya en tots els nivells (local, comarcal i autonòmic), com al conjunt de l’Estat i a Europa.

 934964500
 pimec@pimec.org
 @pimec
 @patronalpimec
 @PIMECBCN
 pimec.org