2020 TERMÒMETRE PIMEC

Marca les accions realitzades en el marc de la Covid-19 que coneixes (pots marcar tantes com consideris)

Valora la tasca institucional de PIMEC, del 0 al 10, essent 0 la menys valorada, i 10 la més valorada *


Rapidesa en la resposta

Amabilitat, correcció i voluntat de servei en l’atenció rebuda

Satisfacció de la informació rebuda

Efectivitat de la gestió o acció sol·licitada

Valoració global del servei rebut per part de PIMEC *


Marca les accions realitzades en el marc de la Covid-19 que coneixes (pots marcar tantes com consideris)

Marca els serveis digitals que més t’interessen (pots marcar tants com consideris)

Coneixes algun dels serveis gratuïts dels quals disposes com a soci de PIMEC? *

Coneixes els descomptes exclusius per a socis? *

Valoració global dels serveis que PIMEC ofereix als socis, del 0 al 10 (essent 0 la menys valorada, i 10 la més valorada) *


Com t’assabentes de l’activitat de PIMEC, o quins canals utilitzes per rebre la informació

En general, fins a quin nivell recomanaries PIMEC a una persona empresària. Valora del 0 al 10 (essent 0 la menys valorada, i 10 la més valorada) *

Comentaris o propostes de millora per a PIMEC.