Baròmetre PIMEC 2019_05 (copia)

1b Només en cas de contestar en qualitat de representant d'empresa, quants treballadors té la seva empresa ? (copia) *

2.- A quin territori desenvolupa l’activitat principal l’empresa/sector que representes? (copia) *

3.- En quin sector desenvolupa l’activitat principal l’empresa/sector que representes? (copia) *


4.- Com valora, en aquest moment, la situació de l'economia de Catalunya i de la d'Espanya? (0: molt negativa / 5: molt positiva) (copia) *

012345
Catalunya
Espanya

5.- Creus que la situació actual de l’empresa/sector que representes és millor/igual/pitjor que fa un any? (copia) *

MillorIgualPitjorNS/NC
• Vendes
• Plantilla
• Inversions
• Exportacions
• Preus de venda

6.- Quins creus que són els principals problemes que té actualment l’empresa/sector que representes (assenyala un màxim de 3 problemes)? (copia) *


7.- En quina situació valora que estarà l'economia de Catalunya i la d'Espanya d'aquí a 6 mesos? (0: molt negativa / 5: molt positiva) (copia) *

012345
Catalunya
Espanya

8.- Creus que la situació de l’empresa/sector que representes millorarà/es mantindrà igual/empitjorarà cara a finals d’any? (copia) *

MilloraràEs mantindrà igualEmpitjorarà cara a finals d’anyNS/NC
• Vendes
• Plantilla
• Inversions
• Exportacions
• Preus de venda

9.- Quin creus que ha estat l’impacte sobre l’empresa de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de principi d’any? (copia) *

10.- Quins efectes creus que ha tingut l’obligació de registrar la jornada dels treballadors/es sobre l’empresa? (copia) *

11.- Quines són les problemàtiques principals que creus que se li plantegen a l’empresa derivades de l’absentisme? (copia) *

12.- Està d’acord amb la supressió del doble horari Europeu estiu/hivern ? (copia) *

13.- En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria que es mantingués ? (copia)