Dinamització del Polígons Indsutrials de Premià de Dalt

CIF *

Raó Social *

Nom Comercial *

Persona de Contacte *

Càrrec *

Adreça *

Polígon Industrial *

CP - Ciutat *

Telèfon *

Fax *

Adreça electrònica *

Portal Web *


Any Constitució *

Nombre de Treballadors 2019 *

Facturació 2020 *

% Exportació 2019 *


Nº Parcel·la/Cadastre *

Any d'arribada al Polígon *


Superficie Parcel·la (m2) *

Superficie Nau (m2) *

Titularitat Nau: *

Dades de contacte del llogater (Nom, telèfon, adreça electrònica, altres) *


Tipus d'activitat que realitza *

CNAE *

Descripció curta de l'Activitat *

Descripció de l'activitat de l'empresa (Productes i/o Serveis, Sector d'aplicació, Clients, Client final) *


Abastiment d'aigua (mencioneu al proveïdor) *

Proveïdor:

Gas (mencioneu al proveïdor) *

Proveïdor:

Subministrament d'Energia (mencioneu al proveïdor) *

Proveïdor(s):

Telecomunicacions / Fibra Òptica *

Proveïdor(s):

Pavimentació de calçades i voreres *

Enllumentat Públic *

Clavegueram *

Zones Verdes (vegetació) *

Número de punts de Recollida de Residus *

Freqüencia del servei de Recollida de Residus GENERAL per part de l'Ajuntament *

Freqüencia del servei de Recollida de Residus GENERAL per part de les empreses (individualment) *

Freqüencia del servei de Recollida de Residus SELECTIVA per part de l'Ajuntament *

Freqüencia del servei de Recollida de Residus SELECTIVA per part de les empreses (individualment) *

Proveïdor(s):

Seguretat i Vigilància Pública *

Seguretat Privada (de l'empresa) *

Proveïdor(s):

Centre de serveis d’empreses del Polígon *

Restauració *

Hotels *

Entitats Financeres (caixers i oficines) *

Escoles Bressol *

Benzinera *

SENYALITZACIÓ VIARIA: Identificació de les empreses (rètols identificatius) *

SENYALITZACIÓ VIARIA: Senyalització dels noms dels carrers i numeració *

SENYALITZACIÓ VIARIA: Senyals de trànsit *

Oferta de TRANSPORT PÚBLIC Col·lectiu *

TRANSPORT PRIVAT Col·lectiu proporcionat per l'empresa *

TRANSPORT PRIVAT Col·lectiu d'altres tipus (especificar) *

Especificar:

APARCAMENT: Per a Vehicles de Gran Tonatge *

APARCAMENT: Per a Vehicles Privats (cotxe particular, motos, bicis, etc.) *

APARCAMENT: Zones de càrrega i descàrrega *


Prioritzi entre TRES / CINC aspectes més importants a potenciar / millorar del Municipi / Polígon *

Problemes o deficiències que afecten el desenvolupament de l'Activitat Econòmica de l'empresa *

Es detecta un canvi recent de la tipologia d'empreses que s'ubiquen al Polígon / Municipi, respecte als que tradicionalment s'instal·laven?, si és que sí, quines empreses s'instal·laven abans i quines s'instal·len ara? *

Paper de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Premià de Dalt (Polítiques de Promoció i consolidació del Teixit Empresarial). *

Quins serveis coneix de l'Area de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Premià de Dalt? *

Quin creu que hauria de ser el suport de l'àrea de Promoció Econòmica en la Promoció i Consolidació del Teixit Empresarial? *


Creu necessària una Associació que representi a tots els empresaris del polígon? *

En formaria part? *

Quines responsabilitats/paper creu que hauria d'assumir? *

Assenyali en opinió de la seva empresa quines serien les actuacions prioritàries a portar a terme des de l'Associació: *