Enquesta Empreses del Baix Llobregat

Principal sector de l'activitat de l'empresa?


Quin és el nivell d'activitat actual en relació amb el mateix període de l'any anterior?

Com a conseqüència de la pandèmia Covid-19, quins són els problemes més greus del vostre negoci en l'actualitat?

Creu que els ajuntaments han respòs adequadament amb les mesures oportunes als efectes econòmiques de la pandèmia Covid-19?

Com li afectarà al seu negoci el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya i d'empreses auxiliars vinculades?

Quins considera que són els principals estrangulaments estructurals que té la comarca?


De la plantilla de què disposa l'empresa actualment, quin percentatge es necessitarà per a cobrir l'activitat d'aquí a finals d'aquí a finals d'any?

Segons la situació actual i prevista, anticipa que l'empresa pot tenir problemes de tipus financer?

Atesa la situació actual i prevista, us heu plantejat tancar definitivament l'empresa?