Enquesta Tecnologia i Innovació

Nom de l'empresa *

Persona de contacte *

Activitat de l'empresa *

Nº de treballadors *

Facturació anual *

Disposa de web *

Quina

Disposa de perfils a xarxes socials *

Quins

Quin és el seu objectiu d'assistir a les Torbades Individuals? *

Hora de preferència (*no és definitiva) *

Província/Comarca

Comentaris