Enquesta valoració PIMEComerç 2019:

A quina província es troba situada la seva entitat? *

Especifiqui el tipus de col·lectiu al qual pertany: *


3. Com valora l'activitat Institucional realitzada per PIMEComerç durant l'any 2019? *

012345
(0: Negativament / 5: Positivament)

4. Ha pogut assistir a alguna de les formacions organitzades per PIMEC / PIMEComerç durant l'any 2019? *

5. Com valora les activitats i/o formacions desenvolupades per PIMEComerç al territori? *

012345
(0: Negativament / 5: Positivament)

6. Com valora el suport i assessorament tècnic rebut des de les diferents seus i delegacions de PIMEComerç? *

012345
(0: Negativament / 5: Positivament)

7. Li han estat d’utilitat les comunicacions rebudes per part de PIMEComerç? *

8. Com valora el grau de satisfacció general amb PIMEComerç? *

012345
(0: Negativament / 5: Positivament)

9. Creu que hem complert amb les seves expectatives com a patronal del sector comerç? *

012345
(0: Gens satisfet / 5: Molt satisfet)

10. A nivell Institucional, quins dels següents àmbits té més rellevància per al seu sector? (0: Gens rellevant / 5: Molt rellevant) *

012345
Fiscalitat:
Burocràcia administrativa:
Horaris comercials:
Venda online o ecommerce:
Transformació digital:
Competència deslleial:
Venda ambulant il·legal:
Desertització comercial:
Economia circular i ODS:
Acords amb Administracions, entitats, etc.:
Si otros, precisar

11. A nivell tècnic, quins dels següents àmbits té més rellevància per al seu sector? (0: Gens rellevant / 5: Molt rellevant) *

012345
Actes i/o jornades:
Píndoles formatives:
Suport i/o assessorament al soci:
Projecte Comerç21:
Taules de comerç:
Consells territorials de comerç:
Comerç nouvingut:
APEUS:
Observatori PIMEComerç:
Si otros, precisar

12. Què més podríem fer per vostè i/o la seva entitat? *


13. Si vol rebre més enquestes de l'Observatori de PIMEComerç, marqui la casella:

14. Si vol rebre els butlletins setmanals de PIMEComerç, marqui la casella: