IMPACTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS (copia)

Sector d’activitat: (copia) *

Forma jurídica: (copia) *

Nombre d’ocupats: (copia) *

Demarcació (copia) *


A.1 Reducció de vendes/Anul·lació de reserves: (copia) *

A.2 Escanyament en l’aprovisionament de materials i components: (copia) *

A.3 Perill de ruptura d’estocs: (copia) *

A.5 Tensions de tresoreria: (copia) *

A.6 Augment de baixes laborals: (copia) *


B.5 S’ha previst implementar mesures de teletreball, pels llocs de treball en què això sigui possible ? (copia) *

B.2 Ha modificat els torns de treball o de vacances ? *

B.3 Ha tancat algun establiment ? *

B.4 Ha previst realitzar algun ERTO ? *

B.5 Pensa acollir-se a línies de finançament addicional extraordinàries ? *

B. 6 Ha previst acollir-se a les mesures específiques adreçades als autònoms ? *


C.1 Com valora la situació en relació als diferents àmbits ? *