IMPACTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS (copia)

A1. Heu sol•licitat finançament a l'empara de la línia extraordinària d’avals ICF – Avalis de la Generalitat de Catalunya *

A2. En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta obtinguda per part de l’entitat financera?

En cas de 5) o 6) Especificar

B1. Heu sol•licitat finançament a l'empara de la línia ICO del Govern espanyol ? *

B2. En cas afirmatiu, quina és la resposta obtinguda per part de l’entitat financera?

En cas de 5) o 6) Especificar