IMPACTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS (copia)

Sector d’activitat: (copia)

Forma jurídica: (copia)

Nombre d’ocupats: (copia)

Demarcació (copia)


A.1 Reducció de vendes/Anul•lació de reserves: (copia)

A.2 Escanyament en l’aprovisionament de materials i components: (copia)

A.5 Tensions de tresoreria: (copia)

A.6 Augment de baixes laborals: (copia)


B.5 S’ha previst implementar mesures de teletreball, pels llocs de treball en què això sigui possible ? (copia)

Si otros, precisar

B.2 Ha modificat els torns de treball o de vacances ? (copia)

B.3 Creu que serà possible compensar el “permís retribuït recuperable” que el govern espanyol va posar en marxa a efectes 30 de març i fins a la finalització del període de confinament? (copia)

B.4 Ha previst realitzar algun ERTO ? (copia)

B.3 Ha tancat algun establiment ? (copia)

B.5 Pensa acollir-se a línies de finançament addicional extraordinàries ?

B. 6 Ha previst acollir-se a les mesures específiques adreçades als autònoms ?

B.8 Li sembla que l’ERTO és una eina útil?

B.9 De la plantilla que es té actualment, quin percentatge es necessitarà per a cobrir l’activitat d’aquí a final d’any?

B.10 S’ha plantejat la possibilitat de fer un ajustament de plantilla amb caràcter permanent?

B.11 Atesa la situació actual i prevista, s’han plantejat tancar definitivament l’empresa?


C.1 Com valora la situació en relació als diferents àmbits ?

C.2 Es fan o s’han fet tests PCR als treballadors?