PIMEComerç - Previsió de vendes durant el BlackFriday i campanya de Nadal

A quin sector pertany el seu comerç? *

En cas de respondre "altres", especifiqui un sector:

A quina província es troba situat el seu comerç? *

Quina és la grandària del seu establiment ? *


Durant la campanya del BlackFriday, té previst vendre a través d'Internet? *

Durant la campanya del BlackFriday, té previst fer descomptes en els seus productes o serveis? *

Creu que durant la campanya del BlackFriday, augmentaran les vendes en el seu comerç? *


Durant la campanya de Nadal, té previst vendre a través d'Internet? *

Creu que durant la campanya de Nadal augmentaran les vendes en el seu comerç? *

Té previst fer rebaixes durant la campanya de Nadal? *


Quins dels següents temes li preocupen més actualment? *

En els darrers mesos, ha notat un tancament elevat de botigues en el seu carrer o eix comercial? *

Ha planificat o té previst planificar el relleu generacional del seu comerç? *

Cada vegada més usuaris compren a través d'Internet, fet que provoca el tancament de molts comerços físics arreu de Catalunya. Creu que la seva situació actual li permetrà continuar desenvolupant la seva activitat comercial de cara al 2020? *


Si vol rebre els resultats de l'enquesta, escrigui la seva adreça de correu electrònic:

Si vol rebre els butlletins setmanals de PIMEComerç, marqui la casella: