Test: Anàlisi Segona Oportunitat (eina jurídica per a la exoneració de deutes)

Nom i Cognoms *

Telèfon de contacte (sense espais ni punts) *

Correu electrònic *

Origen de l'endeutament *

Tipus de creditors *

Quantia aproximada del deute *

Garanties de l'endeutament? *

Tens l'habitatge habitual en propietat? *

Hi ha un préstec hipotecari sobre dit habitatge? *

Altres béns o actius en propietat