Test: Suport a la viabilitat de l'empresa

Nom de l'empresa / autònom *

Sector d'activitat *

Telèfon de contacte (sense espais ni punts) *

Correu electrònic *

La teva activitat correspon a les de tancament obligat d’acord amb l’article 10 del RD 463/2020?

Has hagut de tancat per descens de la facturació o impossibilitat de portar-la a terme encara que l’activitat no era de les de tancament obligat d’acord amb l’article 10 del RD 463/2020?

Has tramitat o estàs tramitant alguna mesura laboral (ERTO)?

T’han concedit moratòries en el pagament del lloguer del local?

T’han concedit moratòries en el pagament de la hipoteca del local?

T’han concedit finançament?

T’han concedit algun ajornament d’impostos per part de l’Agència Tributària?

T’han vençut terminis de pagament amb proveïdors que no has pogut atendre?

T’han vençut obligacions amb entitats financeres que no has pogut atendre?

Has hagut de deixar de pagar algun salari?


Tens impostos pendents de pagament a l’Agència Tributària?

Tens imports pendents de pagament a la Seguretat Social?

T’han vençut terminis de pagament amb proveïdors que no has pogut atendre?

T’han vençut obligacions amb entitats financeres que no has pogut atendre?

Tens quantitats pendents d’abonar als treballadors?

Ets objecte de procediments judicials de reclamació de quantitat per part de tercers?