Valoració cursos, actes, jornades PIMEC

Dades generals

Edat

Sexe

Temàtiques que t'interessen *

Com t'has assabentat de la programació d'aquest curs o acte? *


Valoració del curs, acte o jornada, essent 0 el menys valorat i 10 el més ben valorat:

Com valores la informació que t'hem proporcionat abans de la teva inscripció? Resolució de dubtes, programa de l'acte o curs, qualitat de la informació... *

Com valores el procediment d'inscripció a l'acte o curs? *

T'agradaria que es continuessin transmetent aquest tipus de trobades digitals? *

Els temes que es s'han tractat han estat rellevants i útils? *

Com valores la qualitat dels formadors i/o ponents? *

Valora globalment el curs, acte o jornada al que has assistit: *

Comentaris: