3er TERMÒMETRE DE L'IMPACTE DEL COVID-19 SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS

Dades de la seva empresa:

Sector d’activitat: *

Forma jurídica: *

Nombre d’ocupats: *

Demarcació: *


A. Impacte actual en l’activitat

A.1 Reducció de vendes/Anul•lació de reserves:

A.2 Escanyament en l’aprovisionament de materials i components: *

A.3 Perill de ruptura d’estocs: *

A.4 Tensions de tresoreria: *

A.5 Augment de baixes laborals: *


B. Quines mesures s’han pres / es prendran ?

B.1 Ha implementat mesures de teletreball, pels llocs de treball en què això ha estat possible ? *

B.2 Ha modificat els torns de treball o de vacances ? *

B.3 Creu que serà possible compensar el “permís retribuït recuperable” que el govern espanyol va posar en marxa a efectes 30 de març i fins a la finalització del període de confinament? *

B.4 Ha realitzat algun ERTO? *

B.5 Ha tancat algun establiment ? *

B.6 S’ha acollit o pensa acollir-se a les mesures de finançament addicional extraordinàries (ICO, Avalis, ...)? *

B.7 Creu suficient les mesures que s'estan anunciant per als autònoms ? *


C. Valoració de la situació

C.1 Com valora la situació econòmica actual, en general ? (1=Molt dolenta; 5=Molt bona) *