AUDIT TELETREBALL

Nom de l'empresa

Persona de contacte

Sector de l'empresa

Nombre de treballadors


L’empresa es planteja implementar un sistema de teletreball?

Es té definit un protocol específic per al teletreball?

El teletreball es podria aplicar a la totalitat dels llocs de treball?

Es tenen definits les funcions i tasques dels diferents llocs de treball?

L’empresa està disposada a invertir temps i recursos per implantar els canvis necessaris per a poder fer teletreball?


L’empresa té el sistema de registre horari en una plataforma digital?

La jornada laboral seria en el mateix horari que seguíeu fins ara?

Es podrien definir jornades laborals/torns diferents en funció dels col·lectius?

Per a aquells llocs de treball en què es pugui aplicar el teletreball, es pensa a fer teletreball tots els dies de la setmana?

Per a aquells llocs de treball en què es pugui aplicar el teletreball, es pensa a fer teletreball alguns dies a la setmana i/o combinar-lo amb el treball presencial dins de la jornada laboral en funció de les necessitats personals?


Es disposa de recursos tecnològics per a desenvolupar la feina en remot?

Es disposa d’un sistema de seguiment de tasques i productivitat dels col·laboradors/es?

L’empresa té definits procediments i metodologies de treball que es poden continuar realitzant en remot?

L’empresa té implementat un sistema de treball per objectius?

Es té definida una política de comunicació interna que s’haurà d’adaptar al sistema de teletreball?


Per a l’empresa, implementar un sistema de teletreball suposaria una despesa addicional?

L’empresa es planteja assumir totalment o parcialment les despeses que suposa el teletreball, material, portàtils, mòbils, accés a internet?

Amplía la información que consideres oportuna