Condicions del finançament avalat per l'ICO per fer front a la crisi del Covid-19

Dades de la seva empresa i Entitat financera

Sector d’activitat: *

Forma jurídica: *

Nombre d’ocupats: *

Demarcació: *

Volum de facturació el 2019 (posi l'import en euros, sense punts) *

Entitat financera *


Dades sobre el finançament

1.- Import del finançament (posi l'import en euros, sense punts) *

2.- Modalitat del finançament: *

3.- Si aquest nou finançament ha servit per compensar altres productes financers que ja tenia concedits amb anterioritat, indiqui l'import de la quantitat compensada (en euros i sense punts):

4a.- Si li han aplicat interès variable, indiqui el diferencial sobre l'euríbor (per exemple euríbor + 1,25) (en %)

4b.- Si li han aplicat interès fix, posi el tipus en %

5.- Quants dies han passat entre la signatura i l'abonament del préstec ?

6.- Li han cobrat les comissions bancàries abans de rebre els diners ?

7.- El finançament, té possibilitat de carència?

8.- Quina comissió d'obertura li han aplicat? (en %):

9.- Quina comissió d'amortització anticipada li apliquen? (en %)

10.- L'han obligat a contractar algun producte accessori ?


Si té alguna altra operació de finançament avalada per l'ICO, contesti un altre qüestionari per aquesta altra operació. Si no en té cap més, moltes gràcies.