Consulta als socis de PIMEComerç sobre la campanya de Nadal i rebaixes 2019-2020

1. Nom del gremi, associació de comerciants o col·lectiu sectorial al qual pertanyi:

2. A quina província es troba situat el seu comerç? *

3. A quin sector pertany el seu comerç? *

4. Quina és la grandària del seu comerç? *


5. Fa rebaixes i/o descomptes el seu comerç durant la campanya de Nadal? *

6. Quan comença les rebaixes el seu comerç?

7. Ha participat i ha aplicat descomptes/promocions en els productes/serveis del seu comerç durant alguna de les campanyes del "Black Friday" i/o "Cyber Monday"? *

8. (Respongui només si ha respost afirmativament a la pregunta 7) Ha experimentat un augment de les vendes durant alguna de les campanyes del "Black Friday" i/o "Cyber Monday"?

9. Ha experimentat un augment de les vendes durant aquesta campanya de Nadal, respecte el mateix període de l'any anterior? *

10. Com creu que afecta al seu comerç avançar l'inici de les promocions i els descomptes abans de l'inici de la campanya de Nadal? *


11. Quin ha estat el pressupost mig de compra del consumidor durant la campanya de Nadal? *


12. Durant aquesta campanya de Nadal, ha utilitzat alguna de les següents eines digitals o canals online en el seu comerç? *

13. (Respongui només si ha respost afirmativament a la pregunta 12) La utilització d'alguna d'aquestes eines digitals li ha suposat un augment de les seves vendes?

14. Com creu que afecta al seu comerç la venda online o el comerç electrònic? *


15. Dintre d'un any, com preveu la situació del seu negoci? *


16. Marqui la casella, si vol rebre els resultats d'aquesta consulta:

17. Escrigui la seva adreça de correu, si vol rebre més enquestes de l'Observatori de PIMEComerç

18. Marqui la casella, si vol rebre els butlletins setmanals de PIMEComerç: