Despesa energètica a les empreses turístiques

Sobre la despesa energètica

1- En el rànquing de despeses, quina posició ocupa la despesa elèctrica respecte el total de despeses de la seva empresa de l’any 2018? *

2- Ha patit algun tall en el subministrament elèctric per part de la companyia superior a les 2h a la seva empresa en l’últim any?

3- La seva empresa consumeix energia verda? (d’origen 100% renovable) *

4- Creu que aporta algun valor afegit per a la seva empresa consumir energia verda? *

5- Com valoraria la despesa energètica de la seva empresa? *

6- Creu que la despesa energètica li suposa un greuge competitiu respecte a les empreses turístiques estrangeres?

7- En els darrers anys, des de 2015, ha realitzat inversions per a reduir la seva despesa elèctrica? *

8- En quina quantia? [Només en cas afirmatiu a la pregunta 7]

9- La seva despesa energètica s’ha vist incrementada respecte a la de fa 4 anys (des de 2015)? [Només en cas afirmatiu a la pregunta 7]

10- Si el preu de l’energia continua la seva tendència ascendent, fins a quin punt pot afectar a la seva activitat empresarial? *

11- Podem considerar l’activitat de la seva empresa estacional ? (Uns mesos amb molta activitat i altres mesos amb poca activitat) *

Classifiqui els mesos segons el nivell d'activitat

Poca activitatMolta activitat
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

12- Quina potència té contractada la seva empresa (en kW)? (Aquesta dada surt a la seva factura d'electricitat) *

13- Creu que té sentit que la seva empresa hagi de tenir contractada la mateixa potència durant tots el mesos de l’any. *

14-Creu necessari que PIMEC emprengui accions per tal d’alleugerir la despesa elèctrica de les empreses turístiques catalanes?

En cas afirmatiu, quines propostes té?

Dades generals de la seva empresa

Quina activitat desenvolupa la seva empresa ? *

En quina demarcació desenvolupa la seva activitat ? *

Nombre d'empleats de la seva empresa ? *

Vol afegir algun comentari ?

Per millorar la qualitat de l'informe, ens pot enviar una factura elèctrica d'un mes amb molta activitat i una d'un mes amb poca activitat. Ens ho pot enviar a pimecturisme@pimec.org. Moltes gràcies