Despesa energètica a les empreses turístiques

1- En el rànquing de despeses, quina posició ocupa la despesa elèctrica respecte el total de despeses de la seva empresa de l’any 2017? *

2- Ha patit algun tall en el subministrament elèctric per part de companyia superior a les 2h a la seva empresa en l’últim any?

3- La seva empresa consumeix energia verda? (d’origen 100% renovable) *

4- Creu que aporta algun valor afegit per la seva empresa consumir energia verda? *

5- Com valoraria la despesa energètica de la seva empresa? *

6- Creu que la despesa energètica li suposa un greuge competitiu respecte a empreses turístiques estrangeres?

7- En els darrers anys, des de 2014, ha realitzat inversions per a reduir la seva despesa elèctrica? *

8- En quina quantia? [Només en cas afirmatiu a la pregunta 7]

9- La seva despesa energètica s’ha vist incrementada respecte a la de fa 4 anys(des de 2014)? [Només en cas afirmatiu a l pregunta 7]

10- Si el preu de l’energia continua la seva tendència ascendent, fins a quin punt pot afectar la seva activitat empresarial? *

11- Podem considerar l’activitat de la seva empresa estacional ? (Uns mesos amb molta activitat i altres mesos amb poca activitat) *

Classifiqui els mesos segons el nivell d'activitat

Poca activitatMolta activitat
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

12- Quina potència té contractada la seva empresa (en kW)? (Aquesta dada surt a la seva factura d'electricitat) *

13- Creu que té sentit que la seva empresa hagi de tenir contractada la mateixa potència durant tots el mesos de l’any. *

14-Creu necessari que PIMEC emprengui accions per tal d’alleugerir la despesa elèctrica de les empreses turístiques catalanes?

Pot precesar ?

Quina activitat desenvolupa la seva empresa ? *

En quina demarcació desenvolupa la seva activitat ? *

Nombre d'empleats de la seva empresa ? *

Vol afegir algun comentari ?

Per millorar la qualitaat de l'informe ens pot enviar una factura elèctrica d'un mes amb molta activitat i la d'un mes amb poca activitat. Moltes gràcies