Enquesta COL·LECTIUS Visites Fidelització

Comprovació de dades

Nom del col·lectiu (raó social) *

Domicili social / postal

President del col·lectiu; Nom i cognoms

President del col·lectiu; Telèfon

President del col·lectiu; Correu electrònic

Gerent del col·lectiu; Nom i cognoms

Gerent del col·lectiu; Telèfon

Gerent del col·lectiu; Correu electrònic

Altres càrrecs; mencionar dades de contacte i càrrec


Informació sobre el col·lectiu

Òrgans de govern; Assemblea, nombre de membres

Òrgans de govern; Assemblea, freqüència de les reunions (en mesos)

Òrgans de govern; Junta Directiva, Nombre de membres

Òrgans de govern; Junta Directiva, Freqüència de les reunions (en mesos)

Òrgans de govern; Comitè Executiu, nombre de membres

Òrgans de govern; Comitè Executiu, freqüència de les reunions (en mesos)

Conveni col·lectiu que afecta al gremi o associació; Nom del conveni

Conveni col·lectiu que afecta al gremi o associació; Codi del conveni

Nº de treballadors del gremi o associació; per compte propi

Nº de treballadors del gremi o associació; per compte aliè

Tenen escoles gremials


En relació als associats al col·lectiu

Nº actual de socis

Nº actual de centres de treball

Nº actual de treballadors contractats per aquests centres de treball

CNAE de l'activitat dels socis

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (1) Nom

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (1) Codi

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (1) Nº d'empreses d'aplicació

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (1) Nº treballadors d'aplicació

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (2) Nom

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (2) Codi

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (2) Nº d'empreses d'aplicació

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (2) Nº treballadors d'aplicació

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (3) Nom

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (3) Codi

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (3) Nº d'empreses d'aplicació

Conveni/s col·lectiu/s d'aplicació als associats; (3) Nº treballadors d'aplicació

Forma part de la comissió negociadora de/ls conveni/s


Relació del col·lectiu amb PIMEC

Quins aspectes de la relació amb PIMEC consideres més útil?

Quins aspectes de la relació amb PIMEC creus que caldria reforçar?

Tens interès en participar a les sectorials de PIMEC? En cas positiu, quines:

Tens interès en participar a les comissions de PIMEC? En cas positiu, quines:

Tens interès en participar als territoris de PIMEC? En cas positiu, quins:

Estàs interessat en temes relacionats amb el fons europeu i la formació?

El col·lectiu cedeix la seva representació a PIMEC?

Tens propostes per tal que PIMEC et pugui ajudar a representar-te, defensar-te i impulsar el teu col·lectiu de millora manera?

De l'1 al 10 (essent 1 el més negatiu i 10 el més positiu), fins a quin punt recomanaries PIMEC a un altre col·lectiu o empresa?

Teniu la placa de soci de PIMEC?

La teniu posada?