Enquesta de PIMEComerç als comerços de Catalunya sobre la campanya de rebaixes i les vendes d'estiu

Característiques del comerç:

A quin sector pertany el seu comerç? *

En cas de respondre Altres, especifiqui un sector:

A quina província es troba situat el seu comerç? *


Rebaixes 2019:

Ha fet rebaixes durant la campanya d'estiu? *

En cas que sí, quan ha començat les rebaixes el seu comerç?

Ha experimentat un augment de les vendes i/o facturació, respecte el mateix període de l'any anterior? *

Quin creu que ha estat el motiu? *

En cas de respondre Altres motius, especifiqui quin:

Durant la campanya d'estiu, ha ampliat el seu horari comercial? *


Digitalització:

Durant la campanya d'estiu, ha utilitzat alguna eina digital o canal online en el seu comerç? *

En cas de respondre que sí, ha venut més a través de la botiga física o la botiga online?


Conjuntura del sector comerç:

Quin impacte creu que ha suposat el turisme per al seu comerç? *

Quin impacte creu que ha suposat la venda ambulant il·legal per al seu municipi? *


Previsió de vendes:

Com preveu que siguin les vendes en els propers mesos? *

Quin creu que serà el motiu? *

En cas de respondre Altres motius, especifiqui quin:

PIMEComerç:

Si vol rebre els resultats de l'enquesta, escrigui la seva adreça de correu electrònic:

Marqui la casella, si vol rebre més enquestes de l'Observatori de PIMEComerç:

Marqui la casella, si vol rebre els butlletins setmanals de PIMEComerç: