IMPACTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS

Sector d’activitat: *

Forma jurídica: *

Nombre d’ocupats: *

Volum d’ingressos: *

Demarcació *


A.1 Reducció de vendes/Anul·lació de reserves: *

A.2 Escanyament en l’aprovisionament de materials i components: *

A.3 Perill de ruptura d’estocs: *

A.4 Augment de costos: *

A.5 Tensions de tresoreria: *

A.6 Augment de baixes laborals: *

A.7 Deteriorament del clima laboral intern: *

A.8 S’ha anul·lat algun viatge previst? *

A.9 Algun client o proveïdor ha anul·lat alguna visita? *


B.1 Coneix el protocol bàsic recomanat per les autoritats ? *

B.2 S’està seguint el protocol bàsic recomanat per les autoritats ? *

B.3 S’ha implementat noves pautes d’higiene? *

B.4 S’ha implementat alguna mesura específica, més enllà del protocol recomanat per les autoritats ?

En cas de resposta afirmativa, quina ?

B.5 S’ha previst implementar mesures de teletreball, pels llocs de treball en què això sigui possible ? *


C.1 Quan temps preveu que li seguirà afectant a la seva activitat?

C.2 Preveu que en els propers mesos s’intensifiqui l’impacte en l’activitat que es desenvolupa?

C.3 De quina forma ?

En cas d'altres, detallar

C.4 Quines mesures pensa prendre si continua l’afectació?

En cas d'altres, detallar