IMPACTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SOBRE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS (copia)

Sector d’activitat: (copia) *

Forma jurídica: (copia) *

Nombre d’ocupats: (copia) *

Demarcació (copia) *

Volum de facturació el 2019 (en euros) *

Entitat financera *


1.- Import del finançament *

1.- Import del finançament: *

2.- Si aquest nou finançament ha servit per compensar línies de finançament que ja tenia concetit amb anterioritat, indiqui'n l'import (euros):

3.- Qui tipus d'interès li han aplicat ?

4b.- Si li han aplicat interès fix, posi el tipus en %

4.- Quants dies han passat entre la signatura i l'abonament del préstec ?

5.- Li han cobrat les comissions bancàries abans de rebre els diners ?

6.- Té possibilitat de carència el finançament ?

7.- Quina comissió d'obertura li han aplicat (en %):

8.- Quina comissió d'amortització anticipada li apliquen (en %)

9.- L'han obligat a contractar algun producte accessori ?