PIMEComerç - Enquesta previsió de vendes Coques de Sant Joan 2019

PIMEComerç - Enquesta previsió de vendes Coques Sant Joan 2019

Nom del Gremi o Associació: *

Província on es troba situat el seu Gremi o Associació: *

Com creu que siguin les vendes de coques de Sant Joan, respecte a l'any passat? *

Per quin motiu? *

(En cas de respondre millors) Quin percentatge de vendes preveu que tindrà, respecte a l'any passat?

Quins tipus de coques creu que es vendran més? *

Especifiqui a través de quins canals creu que es vendran més coques de Sant Joan: (Assenyali més d'una opció, si escau) *

Quines novetats s'introdueixen en l'elaboració de coques de Sant Joan per aquest any? *

Hi hagut un encariment dels productes bàsics per a l'elaboració de les coques? *

Si vol rebre els resultats de l'enquesta, escrigui la seva adreça de correu: *

Marqui la casella, si vol continuar rebent més enquestes de l'Observatori de PIMEComerç:

Marqui la casella, si vol rebre els butlletins de PIMEComerç: