PIMEComerç - Enquesta previsió vendes coques de Sant Joan

Nom del Gremi o Associació: *

Província on es troba situat el Gremi o Associació: *

Com creu que siguin les vendes de coques de Sant Joan, respecte l'any passat? *

Per què? *

(En cas de respondre millors) Quin percentatge de vendes creu que tindrà el sector, respecte l'any passat?

Quins tipus de coques creu que es vendran més? *

Especifiqui a través de quins canals es reservaran més coques de Sant Joan: (Assenyali més d'una opció, si escau) *

Quines novetats s'introdueixen en l'elaboració de les coques de Sant Joan per aquest any? *

Hi hagut un encariment dels productes bàsics per a l'elaboració de les coques? *

Si vol rebre els resultats de l'enquesta, escrigui la seva adreça de correu: *

Marqui la casella, si vol continuar rebent més enquestes de l'Observatori de PIMEComerç:

Marqui la casella, si vol rebre els butlletins de PIMEComerç: