Seguiment pagaments FOAP 2013, 2014 i 2015

Pagaments FOAP 2013-2014-2015

Teniu pagaments pendents de cobrar de programes FOAP (únicament convocatòries 2013, 2014 o 2015)? *

Heu rebut proposta de revocació inicial? *

En cas d'haver rebut revocació, ha pogut recuperar part del import presentant al·legacions? *

En cas d'haver rebut revocació inicial, s'ha posat en contacte amb el seu centre alguna persona del SOC o KPMG? *